Advisory Panel

Advisory Panel

Honorary Advisor Mr Mah Bow Tan
马宝山
Mr Mah Bow Tan
Honorary Advisor Dr Foo Yee Shoon
符喜泉 博士
Dr Foo Yee Shoon
Honorary Advisor Mrs Fang Ai Lian PPM BBM
方爱莲
Mrs Fang Ai Lian (PPM BBM)
Honorary Advisor Ms Claire Chiang
张齐娥
Ms Claire Chiang
Legal Advisor Tan Tee Jim SC
陈世荏
Tan Tee Jim SC
Management Committee Advisors Dr Chau Sik Ting PPM BBM
赵锡盛
Chau Sik Ting (PPM BBM)
Lim Joo Kwan
林猷冠
Lim Joo Kwan